Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Загрузка...

Ідеальні потреби розглядаються в психофізіології як біологічно обумовлена основа для розвитку індивіда.

У цю групу включаються: 1) потреби в новизні; 2) потреба в компетентності; 3) потреба подолання.

Потреба в новизні лежить в основі орієнтовно-дослідницької діяльності індивіда і забезпечують йому можливість активного пізнання навколишнього світу. Дві групи чинників мають відношення до актуалізації цієї потреби: дефіцит активації, який спонукає до пошуку нових стимулів (складних і мінливих) і дефіцит інформації, який змушує шукати шляхи зниження невизначеності.

При описі потребностной сфери людини іноді як особливий вид потреби виділяється інформаційна потреба, яка являє собою не «сенсорний голод» як такої, а потреба в різноманітній стимуляції. Незадоволеність інформаційної потреби може призвести до порушень не тільки психічної рівноваги людини, але і життєдіяльності його організму.

Так, наприклад, в експериментах по повній сенсорної ізоляції здорової людини занурюють у спеціальну ванну, яка дозволяє практично повністю ізолювати його від сенсорних подразників різних модальностей (акустичних, зорових, тактильних та ін.). Через деякий час (у кожної людини воно різне) люди починають відчувати психічний дискомфорт (втрата відчуття свого тіла, галюцинації, кошмари), який може призвести до нервового зриву.

Проста монотонна стимуляція рецепторів (наприклад, монотонний звук) лише на короткий час покращує стан. Однак, якщо ті ж стимули пред'являти не ритмічно, а у випадковому порядку, самопочуття людини покращується. При незмінності параметрів стимулу вводиться момент невизначеності і з ним можливість прогнозу, що несе певний сенс чи інформацію. Це сприяє нормалізації психічного стану людини. Таким чином, інформаційна потреба, хоча і відноситься до ідеальних потребам, але у людини має вітальну чи життєву значимість.

Однією з природних передумов навчання є потреба в компетентності, тонкі фізіологічні механізми якої поки невідомі. Вона проявляється у прагненні повторювати одне і те ж дію до повного успіху його виконання, і виявляється в поведінці маленьких дітей. Адаптивний сенс цієї потреби очевидний: її задоволення створює основу для оволодіння інструментальними навичками, тобто основу для навчання в найширшому сенсі слова.

Потреба подолання («рефлекс свободи» за визначенням І.П. Павлова) виникає за наявності реального перешкоди і детермінована прагненням людини подолати цю перешкоду.

З погляду еволюційної фізіології, перераховані соціальні й ідеальні потреби повинні мати своє представництво і в мотиваційно-потребової сфері людини. У ході індивідуального розвитку базисні потреби соціалізуються, включаються до особистісний контекст і набувають якісно новий зміст, стаючи мотивами діяльності.

Психологами виділяється ще одна група психічних потреб, які Е. Фромм називає екзистенційними потребами, причини яких криються в умовах людського існування. Суть їх полягає в тому, що кожна людина змушена долати свій страх, свою ізольованість у світі, свою безпорадність і занедбаність і шукати нові форми зв'язку зі світом, в якому він хоче здобути безпеку і спокій. Але кожна з екзистенціальних потреб людини може бути задоволена різними способами. Виявляються ці способи в таких пристрастях як любов, ніжність, прагнення до справедливості, незалежності та правді, в ненависті, садизмі, мазохізмі, деструктивності, нарцисизмі. Е. Фромм називає їх пристрастями, вкоріненими в характері.Загрузка...

Загрузка...
Реферати і шпаргалки на українській мові.
Биология      Физика      Химия      Экономика     География
Микробиология      Теоретическая механика     География Белоруссии    География Украины    География Молдавии
Растительность мира      Электротехника    География Грузии    География Армении    География Азербайджана
География Казахстана    География Узбекистана    География Киргизии    География Туркменистана    Природоведение
География Таджикистана    География Эстонии