Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Загрузка...

Етнічна екологія може бути визначена як наукова дисципліна, розташована на стику етнографії та екології людини.

Етнічна екологія враховує особливості людини як соціально-біологічної істоти і насамперед провідну роль соціальних факторів у формуванні етнопопуляціонних груп, важливість традиційної специфічної культури, що є основним засобом внебіологіческі адаптації до середовища проживання, величезне значення господарської діяльності людських колективів в їх життєзабезпеченні і в усі зростаючому перетворюючому вплив їх на природу.

Теми, що розглядаються етноекологіей, отражаютсвоеобразіе історичного розвитку етносів і роль екологічних чинників у їх еволюції. Етноекологія прагне розглядати етнос, його культуру, виробничу діяльність і освоювану природне середовище в динамічній єдності, тобто представити їх у вигляді складної системи, що розвивається. Такий комплексний підхід вимагає спеціальних методів аналізу, заснованих на виділенні найважливіших блоків і внутрішніх зв'язків у системі, моделювання основних функціональних потоків в їх кількісному вираженні; формалізованої оцінці виробництва і демографічних процесів у людських колективах, динаміки природного середовища та її ресурсів. Цей шлях дає можливість кількісно охарактеризувати і порівняти різні історичні форми господарства і культури і перейти до кількісної оцінки взаємин людини і природи в ході суспільно-історичного процесу.

Основними термінами етноекологіі є: життєзабезпечення та адаптація. Термін «життєзабезпечення» походить від англійського subsistence, який дослівно перекладається «існування, прожиток, засіб підтримки життя». У вітчизняних дослідженнях він розширився до поняття «система життєзабезпечення», який можна визначити як взаємопов'язаний комплекс особливостей виробничої діяльності, демографічної структури і розселення, трудової кооперації, традицій споживання і розподілу, тобто екологічно обумовлених форм соціальної поведінки, які забезпечують людському колективу існування за рахунок ресурсів конкретного середовища проживання.

Ще одне важливе поняття етноекологіі - це «культура життєзабезпечення», особливий компонент культури етносу. Вона включає всі елементи матеріальної і почасти духовної культури, які безпосередньо спрямовані на підтримку життєдіяльності людей, тобто поселення, житло, одяг, їжа та ін. Обидва поняття - культури та системи життєзабезпечення - виглядають швидше аналітичними категоріями, більш зручними для цілей узагальнення, ніж для польового дослідження. Їх конкретним втіленням є термін «природокористування», тобто практика освоєння людиною ресурсів свого середовища.

Якщо термін «життєзабезпечення» символізує як би структурну основу етноекологіі, то інший головний термін «адаптація» відображає динамізм людської культури.

Відомо, що всі етнічні культури являють собою конкретні специфічні форми адаптації до середовища і самовідтворення історичних спільнот. Важливо підкреслити не роль середовища в розвитку культури спільності, а шлях, яким пішов розвиток людської спільності (її культури, життєзабезпечення, природокористування) в умовах вибору одній з кількох доступних можливостей в даній середовищі існування. Такий вибір позначається терміном «стратегія адаптації». Він завжди визначається не тільки особливостями середовища, а й рівнем технологічного розвитку, культурними цінностями групи, зовнішнім впливом і безліччю інших чинників.Загрузка...
Загрузка...
Реферати і шпаргалки на українській мові.
Биология      Физика      Химия      Экономика     География
Микробиология      Теоретическая механика     География Белоруссии    География Украины    География Молдавии
Растительность мира      Электротехника    География Грузии    География Армении    География Азербайджана
География Казахстана    География Узбекистана    География Киргизии    География Туркменистана    Природоведение
География Таджикистана    География Эстонии