Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Загрузка...

Спосіб життя - це сукупність типових видів життєдіяльності кожної окремої людини і людських спільнот. В екології

людини спосіб життя завжди розглядається в єдності з умовами життя. У повсякденному спілкуванні і в літературних джерелах поняття способу життя використовують стосовно до окремих людей, окремим групам людей і суспільству в цілому. Наприклад, стосовно до окремої людини говорять: «Він веде замкнутий спосіб життя» або по відношенню до спільності людей кажуть «американський спосіб життя». Поняття «спосіб життя» дозволяє комплексно розглядати основні сфери життєдіяльності людей: їхню працю, побут, громадську активність, політичні пристрасті, культуру, відносини до свого і чужого здоров'ю, мотиви того чи іншого демографічного поведінки.

За даними деяких учених спосіб життя формує здоров'я і займає приблизно 50-55% питомої ваги всіх факторів, що діють на людину. Існує два протилежних положення в способі життя - здоровий спосіб життя і нездоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя це:

  • ➢ повноцінний відпочинок,
  • ➢ активна життєва позиція,
  • ➢ задоволеність роботою,
  • ➢ фізичний і духовний комфорт,
  • ➢ гармонійна атмосфера життя,
  • ➢ висока медична активність,
  • ➢ економічна і матеріальна незалежність,
  • ➢ психофізіологічна задоволеність в сім'ї,

➢ регулярна фізична і рухова активність.

Нездоровий спосіб життя це:

➢ неповноцінний відпочинок,

➢ соціальна пасивність,

➢ незадоволеність дійсністю, перевтома,

➢ порушений режим харчування,

➢ низька медична активність,

➢ порушені сімейні відносини,

➢ зловживання алкоголем, наркотиками, курінням,

➢ гіподинамія.

Споживання населенням матеріальних і духовних благ, ступінь задоволення потреб в цих благах в певний момент розвитку суспільства характеризують його рівень життя. Рівень життя відображає добробут населення, добробут всього суспільства і кожної людини, йому властива система кількісних і якісних показників. У їх число входить обсяг реальних доходів, структура споживання продовольства, товарів і послуг, динаміка цін на основні предмети споживання, розмір квартплати, комунальних платежів, податкових виплат, транспортних витрат. Рівень життя враховує величину соціальних виплат, тривалість робочого часу, житлово-побутові умови, можливість користуватися загальнодоступними благами (відпочинок, туризм, спорт і т.д.) та ін. При отриманні реальної картини рівня життя прийнято вважати вартість так званого споживчого кошика, що включає в себе набір основних благ і послуг, життєво необхідних для задоволення потреб людини.

Поняття «рівень життя» включено в більш широке поняття, що отримало назву якість життя. Його пов'язують з питанням про цінність життя і сенс існування. За допомогою цього поняття прийнято позначати тобто сторони суспільного і індивідуального життя, які не піддаються тільки кількісним характеристикам і вимірам. Якість життя можна розглядати як комплексну характеристику економічних, політичних, соціальних та ідеологічних чинників, що визначають становище людини в суспільстві (з особливою увагою до духовної сторони життя людини).Загрузка...
Загрузка...
Реферати і шпаргалки на українській мові.
Биология      Физика      Химия      Экономика     География
Микробиология      Теоретическая механика     География Белоруссии    География Украины    География Молдавии
Растительность мира      Электротехника    География Грузии    География Армении    География Азербайджана
География Казахстана    География Узбекистана    География Киргизии    География Туркменистана    Природоведение
География Таджикистана    География Эстонии